luni, 11 februarie 2019

EXPOZIŢIE – CONCURS: „SĂNĂTOS, VOIOS, VOINIC” 28.02.2019


                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                         
                  REGULAMENTUL EXPOZIŢIEICONCURS:
SĂNĂTOS, VOIOS, VOINIC”

ÎNSCRIERI:  25 Ianuarie –  27 Februarie 2019;
PREGĂTIRE PENTRU CONCURS: 25 Ianuarie –  27 Februarie  2019;
CONCURS MUNICIPAL „ SĂNĂTOS, VOIOS, VOINIC”, editia a III a;
TEMA CONCURSULUI:  SĂNĂTOS, VOIOS, VOINIC”
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

Concursul se adresează tuturor preşcolarilor și scolarilor care manifestă înclinaţii şi interes deosebit pentru desen, pictură, colaj, precum şi cadrelor didactice îndrumatoare din învăţământul preşcolar si scolar.
Concursul îşi propune cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al copiilor, stimularea creativităţii si originalităţii în realizarea unor lucrări plastice şi practice.
1.ÎNSCRIEREA
            Perioada în care se primesc lucrarile: 25 Ianuarie –  27 Februarie 2019
Lucrările participante la concurs vor fi însoţite de acordul de parteneriat (semnat si ştampilat în două exemplare) şi în mod obligatoriu de fişa de înscriere. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări, indiferent în ce secţiune se încadrează acestea. Creaţiile artistice vor fi realizate în format A4 sau A3. Fiecare lucrare trebuie să aibă pe spate, în colţul din dreapta jos, o etichetă pe care să fie scrise: titlul lucrării, secţiunea, numele şi prenumele preşcolarilor/scolarilor, grupa/clasa, grădiniţa/scoala, sectorul, numele si prenumele cadrului didactic îndrumator(mai multi prescolari pot realiza o lucrare).
         Creaţiile copiilor vor fi expediate prin poştă la adresa: Grădiniţa Nr. 272, B-dul Timisoara nr 39,  Sector 6, Bucureşti, sau personal la sediul unităţii, cu mentiunea “PENTRU EXPOZIŢIEICONCURS: SĂNĂTOS, VOIOS, VOINIC”
pentru d-na DUMITRESCU NICOLETA sau OPREA NICOLETA.
Lucrările participante la concurs vor fi însotite de un plic A4 autoadresat şi timbrat pentru expedierea diplomelor, sau nu vor fi insoțite de plic daca se doreste trimiterea diplomelor in format electronic pe adresa de mail a cadrului didactic. Cadrele didactice vor primi diplomă de participare şi adeverinţă de participare la expoziţia - concurs: SĂNĂTOS, VOIOS, VOINIC”şi diplomele copiilor. Diplomele vor fi expediate în luna Aprilie 2019.
      Concursul se va desfăşura pe două secţiuni:
Secţiunea I    pictură / desen;
Secţiunea II –  colaj .

    Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon:
-0724268879,olea_dana@yahoo.com – Director prof.inv.presc.OLEA DANIELA;
-0722164143,lumeadinei@gmail.com  – Prof.inv.presc Oprea Nicoleta
2.DISPOZIŢII FINALE:
Concursul se desfăşoară fără taxă de participare.
Lucrările copiilor trebuie să respecte tema dată, utilizând material şi tehnici la alegere.
Lucrările  copiilor  se pot restitui.
Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni pentru copii şi adeverinţe de participare pentru cadrele didactice.
Nu se admite intervenţia cadrului didactic în lucrare, aceasta va fi descalificată.

Avizat
Director Olea Daniela

GRĂDINIŢA NR. 272                                                                                GRĂDINIŢA NR.......................................
B-DUL TIMISOARA NR. 39                                                                      STR........................LOC............................
BUCUREŞTI, SECTOR 6                                                                            SECTOR.....................COD.....................
E-MAIL:gradinita272@yahoo.com                                                       E-MAIL...................................................
NR........../.......................................                                                    NR.............../...........................................                                                                                            

                                          ACORD DE PARTENERIAT                            
                     
1.Părțile contractante:
     -GRĂDINIŢA NR. 272, B-DUL TIMISOARA, NR.39, SECTOR 6, BUCUREŞTI, reprezentată prin Director - prof.inv.presc.OLEA DANIELA,  în calitate de Aplicant.
      -GRĂDINIŢA.................................................................................................. Reprezentată prin Director.......................................................................................şi profesor.........................................................................în calitate de Partener.
2.Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul Municipal „Sănătos,voios, voinic”
3.Grup ţintă: preşcolarii si școlarii din Municipiul Bucureşti cat și din țara.
4.Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
-să informeze unitatile școlare despre organizarea concursului;
-să organizeze expoziţia cu lucrările preşcolarilor;
-să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
-să distribuie diplomele de participare preşcolarilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul  se obligă să respecte următoarele condiţii:
-să mediatizeze concursul în unitate;
-să pregătească preşcolarii / școlarii pentru activitate;
-să selecteze lucrările copiilor participanţi la concurs;
-să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului.
5. Durata acordului:Acordul se încheie în două exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil pe perioada desfasurarii proiectului.
6. Clauze finale ale contractului:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se se desfăşoare conform scopului stabilit.
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

   APLICANT,                                                                   PARTENER,
Grădiniţa Nr. 272, Sector 6, Bucureşti
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL MUNICIPAL

SĂNĂTOS, VOIOS, VOINIC

-                      Ediţia a III a 2019 -

 

Numele şi prenumele cadrului didactic.................................................................

Specialitatea...................................................................................................

Unitatea de învăţământ...................................................................................

Adresa unde vor fi expediate diplomele:...............................................................

...............................................................................................................................

Telefon cadru didactic...........................................................................................

Adresă e-mail cadru didactic.................................................................................

 

Nr.

Crt.

     Numele şi Prenumele

          Copiilor

                  Grupa

        Unitatea de învăţământ

Secţiunea

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

       
                                                                                                                                                      

B.                 INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului :…ʺSANATOS, VOIOS, VOINICʺ

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului   - expozitie - concurs . B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:

§     Domeniul cultural-artistic, arte vizualeB4: Ediţia nr...3

B5: Număr participanţi la proiect:...............

B7: Proiectul este cu participare:       directa si      indirectă.

REZUMATUL PROIECTULUI

a.                   Număr de elevi implicati este 320 şi număr de cadre didactice este 37;

b.                  Beneficiarii

- direct: copiii  si cadre didactice;

- indirect: părinţii şi comunitatea locală;

      c. Activităţi propuse

1.Activități pentru lansarea proiectului;

       2.Activități pentru beneficiarii direcți :

- Expozitie-Concurs de creatie: Realizarea de afişe cu tema  “Sănătos, voios, voinic”

- ”Invitaţi eu azi primesc/Dulciuri sanatoase o s-o pregătesc!”

- Intrecere sportivă: Jocuri regasite

- Vizionarea spectacolului de teatru cu titlul “Zâna Măseluţă si prietenii ”

- ”Fructe si legume, bogatie-n farfurie! ”

       3.Activități de monitorizare, evaluare și raportare proiect.

       4.Activități de diseminare;d.      Descrierea activităţii principale: Expozitie-Concurs  de creatie: Realizarea de afişe cu tema  Sănătos,voios, voinic”; Primirea lucrărilor copiilor și organizarea expoziției: Februarie 2019; Evaluarea lucrărilor- Februarie 2019; Festivitatea de premiere - Martie 2019; Expedierea diplomelor - Aprilie 2019.

                                                                                              

e.                   Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.

       Prin desfasurarea acestui proiect se vor forma și valorifica competențe în planul creativității, al relaționării între copii, cât și al formarii unor obiceiuri pentru un stil de viata sanatos. Preșcolarii vor fi mereu în centrul atenției cadrelor didactice, iar produsele micilor artisti vor fi un imbold pentru dezvoltarea unor sentimente pozitive și vor sensibiliza copiii față de estetic și frumos.C.                PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) 

Educaţia pentru sănătate este un subiect foarte imoprtant, el se regăseşte recent în topul ştirilor, este pe agenda de lucru a guvernelor, a autorităţilor locale, a agenţiilor educaţionale etc. Interesul crescut pentru acest subiect a determinat diferite grupuri de factori responsabili să pomoveze principiile educaţiei pentru sănătate şi să sprijine îmbunătăţirea condiţiilor în educaţie şi sănătate, prin soluţii şi programe la nivel local şi naţional. Deşi nu toate bolile pot fi prevenite, adoptarea unui stil de viaţă sănătos reduce simţitor riscul apariţiilor unor maladii grave. Mai mult decât atât, un mod de trăi sănătos îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi îi creşte durata. Trăind sănătos, te vei simţi şi vei atrăta mai bine o perioadă îndelungată. Sănătatea înseamnă menţinerea unei stări de bine din punct de vedere fizic, mental şi social.

Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă încă de la cea mai fragedă vârstă, dacă vrem să avem nişte adulţi sănătoşi. Ea ocupă un loc important în cadrul procesului de instruire şi educare a preşcolarilor, contribuie la formarea şi educarea multilaterală a copiilor. Unul dintre scopurile în sine ale acestei activităţii didactice este informarea autorizată a copiilor privind diferite domenii ale culturii şi ştiinţei, în paralel cu dezvoltarea de activităţi practice.

Acest proiect vizează nu numai transmiterea unui bagaj informativ corect din punct de vedere ştiinţific către copii, cât mai ales formarea unor comportamente individuale sănătoase, a unor atitudini ce corespund idealului educaţional.C.2. Scopul proiectului:

- Promovarea unor comportamente sănătoase în rândul copiilor şi exersarea acestora în cadrul rutinelor zilnice atat in familie, cat si in gradinita;

- Identificarea rolului şcolii în educaţia pentru sănătate şi crearea unor exemple de politici educaţionale locale.C.3. Obiectivele specifice ale proiectului

  • reducerea consumului de alimente nesănătoase în rândul preşcolarilor și școlarilor prin realizarea de deserturi sanatoase si rapide;
  • realizarea de catre copii de gustari si/sau bauturi sanatoase din fructe si legume;
  • oferirea unor modele pozitive privind asigurarea unei igiene corporale corecte ; dezvoltarea unui comportament responsabil în sănătate, (spălarea pe mâini cu apă şi săpun, spălarea pe dinţi după fiecare masă principal,);
  • cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii corpului uman, promovarea spiritului de echipă și de fair play si a  respectul față de ceilalți participanți;
  • modificarea atitudinii vis-à-vis de practicarea unui sport si a unui stil de viaţă fizic sănătos.
  • dezvoltarea competențelor artistico-practice a copiilor in realizarea de creatii artistice originale pe tematica concursului;
  • realizarea de afise cu tema “Sănătos,voios, voinic”;
  • conştientizarea in randul părinţilor asupra efectelor alimentaţiei si medicatiei asupra sănătăţii copiilor;
  • creşterea implicării părinţilor în activitatea unităților școlare.Obiective specifice organizarii proiectului

ü    informeze si să atragă partenerii si participantii in proiect;

ü  Să crearea o bază de date cu cei care participă la proiect;

ü  Să distribuie electronic a documentele care vor permite verificarea permaneneta a realizarii activitatilor existenete in proiect;

ü  Să prezinte pe blogul educational ʺSanatos, voios, voinicʺ materiale folosite in proiect cat si dovezi ale activitatilor desfasurate http://sanatosvoiosvoinic.blogspot.ro/ ;

ü  Să realizeze  diplomele si materiale electronice cu rezultatele proiectului și transmiterea acestora către profesorii implicați;

ü  Să organizeze evenimentele de diseminare şi promovarea/mediatizarea proiectului.C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul

Grupul tinta al acestui  proiect il reprezinta prescolarii cât și școlarii, cadrele didactice din unitatile scolare participante si parintii.C.5. Beneficiarii direcți sunt prescolarii și școlarii din unitațile școlare participante la proiect și indirecți sunt familiile din care provin copiii  si comunitatea.C.6. Durata proiectului: Ianuarie- Noiembrie 2019C.7. Descrierea activităţilor

1.Lansarea proiectului

a. Titlul activităţii: Lansarea proiectului

b. Data/perioada de desfăşurare: Ianuarie 2019

c. Locul desfăşurării:Gradinita nr 272

d. Participanţii: prescolarii și școlarii, cadre didactice si părinți din unitațile școlare participante.

e. Descrierea pe scurt a activității

Informarea si atragerea partenerilor si participantilor despre obiectivele specifice ale proiectului, activitatile cuprinse in acesta, perioada aferentă fiecareia, posibile modalitati de abordare. Comunicarea digitala între cei participanti, va fi realizata de coordonaorul proiectului care are responsabilitatea in aceasta etapa a crearii unei baze de date cu toti participantii, atat grupul tinta cat si invitatii.

Crearea unei baze de date cu cei care participa la proiect.

Distribuirea digitala a documentelor care vor permite verificarea permaneneta a realizarii activitatilor existenete in proiect: fise de activitate, acord de participare a partenerilor, acorduri ale parintilor privind fotografierea si/sau filmarea participantilor.

Organizatorul va întreține spatiul virtual al proiectului (blog educational) unde va incarca pozele sau filmuletele primite de la participanti.

2. Realizarea de afişe cu tema  “Sănătos,voios, voinic”

a. Titlul activităţii:  Realizarea de afişe cu tema  “Sănătos,voios, voinic”  

b. Data/perioada de desfăşurare: 1-27 Februarie 2019

c. Locul desfăşurării: unitațile școlare participante

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.);

e. Descrierea pe scurt a activității.

Crearea unei baze de date cu cei care participa la festival.

Copiii indrumati de cadrele didactice vor alege modalitatea artistica adecvata abilitatilor lor, pentru a realiza un afis cu tema “Sănătos,voios, voinic” . Împreuna vor selecta materialele necesare realizarii acestuia si vor participa la crearea lui. Participantii pot opta pentru orice tehnica specifica atat activitatilor artistico-plastice, cat si activitatilor practice. Cadrele didactice fac poze afișelor, si le trimit coordonatorului.

3.Expozitia si concursul de creatie  Sănătos,voios, voinic

a. Titlul activităţii: Expozitie si concurs de creatie  Sănătos,voios, voinic

b. Data/perioada de desfăşurare: 28 Februarie  2019

c. Locul desfăşurării: Gradinita nr.272

d. Participanţii: coordonatorii, juriul concursului.

e. Descrierea pe scurt a activității.

Coordonatorii vor primi lucrările copiilor și organiza expoziția-concurs: festivitatea de premiere cât și expedierea diplomelor. Tot ei vor realiza poze ale lucrarilor primite  intr-o expozitie digitala, folosindu-se de o aplicatie electronica numita Picasa, pe care le-o va trimite participantilor in format electronic pe adresele de mail furnizate.

4.Invitaţi eu azi primesc,/Dulciuri sanatoase o s-o pregătesc!

a. Titlul activităţii: Invitaţi eu azi primesc/Dulciuri sanatoase o s-o pregătesc!

b. Data/perioada de desfăşurare: Martie 2019

c. Locul desfăşurării: unitatile școlare participante

d. Participanţii:

e. Descrierea pe scurt a activității

În cadrul acestei activitati copiii vor realiza deserturi sanatoase, rapide si pline de gust, folosind ingrediente naturale. Cadrele didactice vor asigura cele necesare realizarii activitatii fie cu ajutorul parintilor, fie cu sprijinul agentilor comercial care doresc promovarea propriilor produse naturale.

5.Intrecere sportivă: Jocuri regasite

a. Titlul activităţii: Intrecere sportivă: Jocuri regasite Eu ma joc si mă distrez

b. Data/perioada de desfăşurare: Mai 2019

c. Locul desfăşurării: unitățile școlare participante.

d. Participanţii: prescolarii, cadre didactice si părinți din gradinitele participante.

e. Descrierea pe scurt a activității.

In aceasta activitate cadrele didactice vor organiza jocuri de miscare si indemanare distractive, care sa-i implice atat pe parinti cat si pe copii, oferindu-le astfel exemple concretele de modalitati de organizare, atat in interior cat si exterior a acestora. Se va urmarii crearea unei atmosfere pozitive, a unor momente centrate pe cooperare, si pe abilitarea copiilor. Cadrele didactice vor alterna jocurile cu grad ridicat de dificultate, cu cele cu grad scazut. De asemenea se doreste ca in final sa se creeze un moment de mindfullness, oferindu-le astfel parintilor un exemplu de revenire a corpului dupa efort. Se va avea in vedere oferirea unui feed-back din partea tuturor participantilor la activitate.

6. “Zâna Măseluţă si prietenii ”

a. Titlul activităţii:  “Zâna Măseluţă si prietenii ”

b. Data/perioada de desfăşurare: Septembrie 2019

c. Locul desfăşurării: unitățile școlare participante.

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.);

e. Descrierea pe scurt a activității.

Coordonatorul va oferii participantilor la proiect filmarea spectacolului de teatru “Zâna Măseluţă si caria ”, acestia urmând a-l prezenta prescolarilor și școlarilor. Dupa vizionarea lui cadrele didactice vor organiza o activitate de conversatie pentru a evidentia aspectele pozitive, cat si pe cele negative ale comportamentelor prezente in scenetă.

7.Fructe si legume, bogatie-n farfurie!

a. Titlul activităţii: Fructe si legume, bogatie-n farfurie!

b. Data/perioada de desfăşurare:Octombrie 2019

c. Locul desfăşurării: unitățile școlare participante.

d. Participanţii: prescolarii, școlarii, cadre didactice, părinți.

e. Descrierea pe scurt a activității.

În cadrul acestei etape din proiect, cadrele didactice vor organiza activitati in care vor crea diverse gustari si/sau bauturi sănatoase fie din fructe, fie din legume implicand prescolari și școlarii in realizarea lor. Implicarea parintilor in aceasta activitate rămânând la latitudinea cadrului didactic. Se doreste informarea copiilor cu privire la necesitatea consumului de fructe si legume crude in viata de zi cu zi, consecintele pozitive asupra tonusului fizic si psihic.

8.Evaluarea Proiectului

a. Titlul activităţii: Evaluarea Proiectului

b. Data/perioada de desfăşurare: Octombrie 2019

c. Locul desfăşurării: Gradinita nr 272

d. Participanţii: cadrele didactice participante.

e. Descrierea pe scurt a activității

Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului și transmiterea acestora către cei implicați

9.Diseminarea proiectului

a. Titlul activităţii: Diseminarea proiectului

b. Data/perioada de desfăşurare: Noiembrie 2019

c. Locul desfăşurării: 13 unitati scolare

d. Participanţii: coordonatorul si cadrele didactice participante.

e. Descrierea pe scurt a activității.

Coordonatorii vor organiza  evenimente de diseminare în cele 13  unități școlare propuse, prezentând în aceste contexte o analiza SMART a proiectului in discutie. Va realiza pliante şi afişe pentru mediatizare.

  

C.8. Diagrama Gantt a proiectului  ʺSĂNĂTOS, VOIOS, VOINICʺNr
Obiective specifice activitătilor propuse
Activități ale proiectului
Ian
Febr
Mart
Mai
Sept
Oct
Noi
Responsabili
1
Sa informeze si sa atraga parteneri si participanti la proiect. Sa creze o baza de date cu cei care participa la proiect. Sa distribuie electronic documentele care vor permite verificarea permanenta a realizarii activitatilor existente in priect.
1.Lansarea proiectului                       1.1Informarea si atragerea partenerilor și partcipanților în proiect.1.2 Crearea unei bazede date cu cei care participa la proiect. 1.3 Distribuirea digitala a documentelor.Olea Daniela Oprea Nicoleta
2
Dezvolatrea competenșelor artistico-practice a preșcolarilr și școlarilor in Realizarea de creații artistice si practice originale pe tematica concursului:ʺSănătos,voios,voinicʺ
Realizarea de afișe cu tema ʺSănătos,voios,voinicʺOprea Nicoleta     Olea Daniela
3
Crearea unei expozitii cu afișe realizate cu tema ʺSănătos,voios,voinicʺ  Desfășurarea concursului de creație ʺSănătos,voios,voinicʺ
Organizarea concursului de creație ʺSănătos,voios,voinicʺDumitrescu Nicoleta  Negoiță Veronica
4
Reducerea consumului de alimente nesănătoase prin realizarea de deserturi sanatoase rapide
Dulciuri sănătoase pregătesc!Dumitrescu Nicoleta  Negoiță Veronica
5
Cunoașterea structurii și funcționalității corpului uman, promovarea spiritului de echipă și de rair-play, cât și a respectului față de ceilalți participanti.      Consolidarea unui stil de viață sănătos.
Întrecere sportivă ʺJocuri regăsiteʺDumitrescu Nicoleta  Negoiță Veronica
6
Realizarea de către preșcolari de gustari si/sau băuturi sănătoase din fructe sau/și legume.
ʺFructe și legume, bogăție-n farfurie!ʺOlea Daniela  Negoiță Veronica
7
Oferirea unor modele pozitive, privind asigurarea unei igiene corporale corecte și dezvoltarea unui comportament responsabil (spalarea pe mâini cu apă și săpun, spălarea de 2 ori pe zi a dinților, realizarea unui control dentar cel puțin o dată pe an)
ʺZâna măseluță și prieteniiʺDumitrescu Nicoleta    Oprea Nicoleta
8
Să realizeze diplome și materiale electronice cu rezultateale proiectlui și transmiterea acestora catre participanti.
Evaluarea proiectuluiOlea Daniela  Negoiță Veronica
9
Să organizeze evenimete de diseminarea, promovare/mediatizare a evenimetului.
Diseminarea proiectuluiDumitrescu Nicoleta    Oprea Nicoleta

C.9.  – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului CALITATIVE:

- Promovarea unui stil de viata sanatos, a activitatilor sportive in familiile unde nu existau acest tip de activitati;

- Modificarea rutinelor alimentare;

- Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre didactice, parinti  şi între colectivele de copii pe care îi îndrumă ;

- Implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activităţile desfăşurate în unitatile scolare;

- Cultivarea atitudinii pozitive a copiilor  fata de activităţile extracurriculare;

- Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor;CANTITATIVE:

- Cresterea consumului de fructe si legume in randul prescolarilor participant in proiect;

- Realizarea unei expoziţii cu lucrările realizate;

- Elaborarea si distribuirea diplomelor tuturor participanţilor la proiect (prescolari si cadre didactice);

- Elaborarea unor pliante, postere etc.C.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului Coordonatorii proiectului vor avea in vedere monitorizarea si evaluarea proiectului prin urmatoarele modalitati:

§  Chestionare aplicate cadrelor didactice si parintilor prescolarilor participanti in proiect.

§  Tabele cu cadrele dicatice si prescolarii participanti, acorduri de parteneriat.

§  Rapoarte de activitate ale activitatilor desfasurate in proiect.

§  Centralizarea fotografiilor primite de la participanti.

§  Analiza modului de implicare a educatoarelor şi părinţilor în derularea proiectului.

§  Diseminarea experienţei pozitive.

§  Expozitia in format digital,C.D.-urile proiectului cu toate rapartele arhivate, blogul educational.C.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectuluiCunoscand  abilitatile si cunostintele, coordonatorilor cred  că se va asigura o buna organizare a activitatilor cuprinse in proiect, aceasta constituind un punct forte pentru o viitoare implicare a participantilor la proiect. Informatiile oferite, cat si modalitatile de realizare a activitatilor din proiect, constituie de asemenea o premiză. Partenerii alesi in proiect sunt cadre didactice care au ca si scop binele suprem al prescolarilor, implicandu-se in realizarea celor propuse, atragandu-i si pe viitor pe parinti in proiect, si nu numai (diverse organizatii guvernamentale si nonguvernamentale).

Cunostintele si abilitatile dobandite de catre prescolari in cadrul proiectului vor fi utilizate si pe viitor in viata de zi cu zi, fiind o premisa pentru un stil de viata sanatos. Desfasurarea acestui proiect, prin rezultatele lui pot duce la imbunatatirea ofertei educationale a gradinitei, avanad ca si viitor demers organizarea in unitatile participante a unei activitati optionale avand ca tema sanatatea prescolarilor.

Parintii implicati vor observa consecintele participarii in acest proiect si vor dori si pe viitor sa se implice.C.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare

Unul dintre punctele tari ale strategiei de promovare/mediatizare a proiectului ʺSANATOS, VOIOS, VOINICʺ, il constiuie blog-ul educational cu acelasi nume, spatiu virtual usor de vizualizat atat de parintii prescolarilor, cat si de cadrele didactice implicate, care ofera astfel celor logati posibilitatea sa adresese intrebari atat cu privire la activitatile din proiect cat si alte demersuri care insotesc procesul instructiv educativ din gradinita; publicarea proiectului educațional pe site-uri educaționale.

Coordonatorul proiectului va realiza dieseminarea acestuia in cadrul Cercurilor pedagogice organizate in sector, in cadrul Comisiei metodice din unitate, cat si la cursurile pe teme educationale la care va participa.

Cadrele didactice participante vor realiza diseminarea proiectului in cadrul Cercurilor pedagogice la care vor participa cat si in cadrul Comisiei metodice din unitate.